Bomen snoeien

We knotten bomenstruiken en hagen volgens de vakkundige regels en gerelateerd aan de soort. Verwerking van het snoeiafval en volledige opkuis zijn altijd inbegrepen. We richten ons hiervoor tot bedrijven, overheden en particulieren.

Als volleerd boomsnoeier zijn we tevens volledig uitgerust om ook op moeilijk bereikbare plaatsen of uitzonderlijke hoogten werk te leveren en dit zonder enige schade te berokkenen aan de rest van de tuinomgeving. In uiterste gevallen worden klimtechnieken toegepast.

Naargelang doelstelling of groeifase bestaan er de volgende snoeivormen:

  • Begeleidingssnoei van bomen is bij de ontwikkeling van nieuwe exemplaren essentieel voor de evenwichtige en esthetische vormgeving met oog op een regelmatige kruin en een proportionele stamhoogte.
  • Onderhoudssnoei van volwassen bomen richt zich op het verwijderen van dubbele toppen, takkransen, takparen, plakoksels, te dikke takken, laaghangende en risicotakken, dood, ziek of beschadigd hout. Soms is onderhoudssnoei nodig om groeiruimte te creëren voor ander groen, in functie van de lichtinval of het rendement van uw zonnepanelen. Deze laatste staan soms in competitie met uw tuinweelde en in die gevallen werken we een mooie compromis uit.
  • Onderhoudssnoei van fruitbomen in hun productiefase gebeurt in functie van enerzijds een hoge opbrengst aan mooi fruit en anderzijds het voorkomen van ziekten. Goed gesnoeide fruitbomen dragen beter. Je herkent ze aan hun weelderig bladerdak en hun zeer geringe groei.
  • Vormsnoei betekent dat een nieuwe vorm in cultuur wordt gebracht. Populair daarbij zijn de dakvormen (dakplatanen bijvoorbeeld), de leivormen (leilinden bijvoorbeeld) en de bolvormen (bolcatalpa’s bijvoorbeeld). De vormen behoren consequent rechtlijnig, bolvormig, conisch enz te zijn.
  • Het snoeien van monumentale bomen is een aparte discipline waarbij elementair het behoud van de boomvorm voorop staat en verstevigende maatregelen (ankers, stutten, voeding) hier en daar noodzakelijk zijn.
  • Correctiesnoei streeft naar een nieuw evenwicht of een betere opkroning van de boom en gebeurt meestal naar aanleiding van structurele problemen of een impact (stormschade bijvoorbeeld), of bij objecten die in het verleden niet, te laat of foutief werden gesnoeid waardoor instabiliteit, groeistagnatie of schimmelvorming is ontstaan. Oordeelkundig corrigerend snoeiwerk is in deze gevallen aangewezen. Voor bomen op de verkeerd gekozen plantplaats is ieder geval weer anders.
  • Boomchirurgie of boomverzorging betreft de behandeling van beschadigde, verwonde of zieke items waar enerzijds snoeiwerk, anderzijds grondverbetering oplossing kunnen bieden.
  • Periodiek scheren van hagen van alle soorten (beuk, haagbeuk, conifeer, liguster, meidoorn, taxus, buxus, …).
  • Inkorten en tailleren van hagen die te hoog of te breed gekomen zijn; dit volgens een strak elan.

Wat u als tuinliefhebber van ons mag verwachten:

Advies, gebaseerd op de kennis van een boomchirurg en de ervaring van een gedreven en geroutineerd tuinaannemersbedrijf

Uitstekend werk dat met veel inzet wordt geleverd door eigen medewerkers die respect hebben voor de rest van uw tuin en die van de geburen

Professioneel materiaal dat ingezet wordt in functie van de omstandigheden: de moeilijke opdrachten zijn nogal dikwijls voor ons.

De juiste zaagtechniek die zorgt voor een goede sluiting van de snoeiwonden en dus voor het welzijn van uw bomen of struiken

Verhakseling en opruiming zijn inbegrepen: de finishing touch gebeurt met de bladerstofzuiger en als het moet: manueel

Goede planning en organisatie betekent voor u: kostenbesparing, minimale overlast, geen tijdverlies aan opvolging en stipte oplevering

De veiligheid van uzelf, uw medewerkers of gezin, onze medewerkers, uw omgeving en uw gave en goed zijn voor ons altijd prioritair.

De prijsofferte is conform uw wensen, punt per punt gedetailleerd en verrassingen naderhand zijn er absoluut niet.

De resultaten van een professionele boomsnoeier zijn duidelijk:

Herstellen van evenwicht en harmonie in de tuin of het park

Terugdringen van wildgroei en competitie

Verbeteren van de gewenste balans tussen licht en schaduw

Implementeren van nieuwe methoden en technieken

Voorkomen of minimaliseren van ziekten of stormschade

Anticiperen op een royale en gezonde oogst voor de fruitgaard.

Contacteer ons voor het snoeien van uw bomen

 

Neem vrijblijvend contact telefonisch, per mail of via het contactformulier.
We beantwoorden uw vraag zo snel mogelijk.

 

0475 70 72 65Contactformulier