Boomverzorging Dessel

0475 70 72 65Contactformulier

Boomverzorger Rens NV

We zijn als tuinaannemersbedrijf gespecialiseerd in het vellen, snoeien en verzorgen van bomen, uitfrezen van boomstronken, hakselen van hout en van en het aanleggen en periodiek onderhouden van tuinen en parken voor:

  • Hoofdaannemers zoals projectontwikkelaars, bouwpromotoren en nutsbedrijven
  • Bedrijven met groenzones
  • Openbare besturen en instellingen
  • Particulieren met siertuinen.

Er wordt gewerkt in de geografische regio Dessel, en daarbuiten met een vast cliënteel in Antwerpen en Limburg

.

De belangrijkste troeven die onmisbaar zijn voor blijvend succes in de sector zijn:

Haast 50 jaar ervaring als heus familiebedrijf van vader op zoon

Professioneel en aan alle omstandigheden aangepast materiaal

Eén voor één goed opgeleide en betrouwbare medewerkers

Arboretische kennis en gegrond advies

Feilloze oplevering en juiste inschatting van eventuele risico’s

Accent op duurzaam partnership.

Contacteer ons voor uw boomverzorging

 

Neem vrijblijvend contact telefonisch, per mail of via het contactformulier.
We beantwoorden uw vraag zo snel mogelijk.

 

0475 70 72 65Contactformulier